| Print |
There are no translations available.

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Виробниче об'єднання «Стальканат-Сілур» (далі - Товариство), повідомляє,  що 26.04.2013р. о 12.00 годині будуть проведені  чергові  загальні збори акціонерів ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур"  за місцезнаходженням товариства:                  м. Одеса, вул. Водопровідна 16 у приміщенні актового залу ПрАТ "ВО "Сталкьанат-Сілур" (2-й поверх).

 

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 11.30 год. до 11.45 у день та за місцем проведення зборів.

 

Відповідальна особа за  ознайомлення з документами пов'язаними з проведенням загальних зборів член Наглядової ради - Цимбалюк М.В. Ознайомлення з відповідними документами відбувається в приміщенні товариства, що середи у робочий час з 14.00. до 16.00 години, кабінет - актовий зал, 2 поверх. Телефон для довідок 7190533.

 

Порядок денний загальних зборів:

1.      Обрання складу лічильної комісії та секретаря Загальних зборів товариства, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.

2.      Затвердження порядку прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних Зборів Товариства.

3.      Звіт генерального директора про підсумки фінансово-економічної діяльності Товариства в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора товариства.

4.      Звіт  Наглядової ради  про підсумки діяльності  Наглядової ради товариства в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства.

5.      Звіт та висновки Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році. Прийняття  рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора товариства.

6.      Визначення основних напрямків діяльності товариства в 2013 р.

7.      Затвердження річного звіту, річних підсумків діяльності, річної фінансової звітності товариства за 2012 р.

8.      Порядок розподілу прибутків (збитків) товариства за 2012 рік.

9.      Про надання згоди на укладення  ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур" договору поставки катанки з ТОВ "Метінвест Україна" на загальну суму, що не перевищує  500 000 000 грн.

10.  Про призначення посадових осіб товариства, які забезпечують вирішення питань охорони праці та визначення їх відповідальності за виконання покладених на них функцій.

11.  Про призначення уповноважених посадових осіб товариства щодо забезпечення пожежної безпеки товариства та визначення їх відповідальності.

Реєстрація акціонерів проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Дата складення переліку акціонерів, що мають  право на участь у загальних зборах - 22.04.2013р.  Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано   25.03.2013р. в «Бюллетень ЦП" № 55

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

618528

729866

Основні засоби

432210

491271

Довгострокові фінансові інвестиції

492

379

Запаси

60368

78030

Сумарна дебіторська заборгованість

94222

125388

Грошові кошти та їх еквіваленти

19230

30508

Нерозподілений прибуток

-169641

-190399

Власний капітал

159425

192734

Статутний капітал

25665

25665

Довгострокові зобов'язання

200013

304857

Поточні зобов'язання

259090

232275

Чистий прибуток (збиток)

20758

-16321

 


 
Increase Font Size Option 5 Reset Font Size Option 5 Decrease Font Size Option 5
белый черный
30.09.2019 Новый прайс-лист
There are no translations available. Стальканат – відтепер тільки...

27.09.2019 Повідомлення про результати конкурсу
There are no translations available.РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ, ЩО ВІДБУВСЯ...

07.06.2019 Споживачам електричної енергії
There are no translations available.1.Закон України «Про ринок...

11.05.2019 Про виплату дивідендів акціонерам
There are no translations available.11.09.2018р. в загальнодоступній інформаційній...

News archive