Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв - stalkanatsilur