| Print |
There are no translations available.

11.09.2018р. в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, було розміщено повідомлення ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур"про виплату дивідендів акціонерам товариства (особливу інформації) на загальну суму 25 039 380,72 грн. згідно рішення єдиного акціонератовариства від 07.09.2018р. На титульному аркуші вказаного повідомлення, що було розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії не було зазначено адресу веб сторінки ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур". Адреса сторінки - http://stalkanatsilur.com.ua/.

На виправлення вказаного недоліку особлива інформація ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур" провиплату дивідендів акціонерам товариства (особлива інформація) на загальну суму 25 039 380,72 грн., згідно рішення єдиного акціонера товариства від 07.09.2018р., повторно розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії із зазначенням адресу веб сторінки ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур" (http://stalkanatsilur.com.ua/). Додатково 11.05.2019р. в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії розміщено повідомлення про спростування недостовірної інформації.