Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій).

Станом на «24» червня 2021 р. – на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

– загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає – 104 330 753 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;

– загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає – 104 330 753 голосуючих акцій Товариства.