РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ, ЩО ВІДБУВСЯ 29.08.2019 – 26.09.2019 Р.

АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ стала переможцем конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР» послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2019 рік.

Конкурс проводився на офіційному сайті ПрАТ «ВО «Стальканат-Сілур» www.stalkanatsilur.com.ua

Конкурс було оголошено – 29 серпня 2019 року.

Строк подання пропозицій минув 09 вересня 2019 року включно.

У ньому взяли участь два учасники: ТОВ «АФ «АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ» та АФ «РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДІ ТОВ. Перша запропонувала провести аудит за 220 000,00 грн. (двісті двадцять тисяч гривень, 00 копійок), друга за 202 000,00 грн. (двісті дві тисячі гривень, 00 копійок).

По-перше: АФ «РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДІ ТОВ відповідає всім критеріям визначеним Законом України 21.12.2017 №2258-VІІІ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (ч.4 ст. 29 Закону України 21.12.2017 №2258-VІІІ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»). По іншому учаснику конкурсу відсутня інформація про питому вагу доходу від надання аудиторських послуг за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності, в загальному обсязі доходів за 2018 рік, як це передбачено ч.3 ст.29 Закону України 21.12.2017 №2258-VІІІ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», що унеможливлює формування Наглядовою радою на момент проведення поточного засідання висновку про його відповідність вимогам Закону України 21.12.2017 №2258-VІІІ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

По-друге: Згідно з поданими конкурсними пропозиціями найнижча цінова пропозиція щодо надання аудиторських послуг згідно переліку послуг що замовлялися, була надана аудиторською фірмою АФ «РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДІ ТОВ.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР» від 26.09.2019 (Протокол №32) АФ «РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДІ ТОВ було обрано переможцем конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності з метою отримання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР» за 2019 рік.