Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які
мають право на участь у позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ
ОБ’ЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР» (далі – ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР»), які призначені на «3» серпня 2020
року (згідно п.4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»):
Станом на «28» липня 2020 р. – на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових
загальних зборах ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР»:
– загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР» складає 104 330 753 простих
іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
– загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР» складає 104 330 753 голосуючих
акцій Товариства.