Зміна складу посадових осіб Товариства (обрання Голови, заступника голови та секретаря Наглядової ради).

Особлива інформація 03.09.2021р
Особлива інформація 03.09.2021р (кваліфікованого електронного підпису)