Повідомлення про виникнення особливої інформації від 30.11.2020р. 1 Грудня 2020 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, які призначені на 30.11.2020р. Розміщено 26.11.2020р. 26 Листопада 2020 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 30.11.2020р. з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного 29 Жовтня 2020 Монтаж і запуск в роботу третього агрегату патентування А-3 14 Серпня 2020 Повідомлення про виникнення особливої інформації від 03.08.2020р. 3 Серпня 2020 Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР». 31 Липня 2020 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 03.08.2020р. з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного. 16 Липня 2020
1 / 3