Погодження укладення значного правочину Наглядовою радою товариства 16 Вересня 2021 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР» проводить конкурс з метою вибору на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності 10 Вересня 2021 Повідомлення кредиторів про прийняте рішення про виділ 6 Вересня 2021 Зміна складу посадових осіб Товариства (обрання Голови, заступника голови та секретаря Наглядової ради). 6 Вересня 2021 Зміна складу посадових осіб Товариства 6 Вересня 2021 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 03.09.2021 р. (згідно п.4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства») 1 Вересня 2021 Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів 03.09.2021р. 3 Серпня 2021
1 / 6